Styrelse

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSGRUPPER 
   
Ordförande: Daga Celsing
Sekreterare: Tanja Pitkänen
Kassör: Susanne Sundlöf
Suppleant: Ulf Billing
Vägfogde: Ulf Billing 070-947 23 20
   
   
Revisorer: Ingemar Chelin och Arne Kvarnström
   
Valberedning: Mika Moilanen och Kristina Hellman 
   
Sammanställning av
medlemmar samt andelstal:  Tanja Pitkänen
   
Kontakt: tanja.pitkaenen kanelbulle Hotmail.com