Styrelse

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSGRUPPER 
   
Ordförande: Daga Celsing
Sekreterare: Johan Carlsson 
Kassör: Susanne Sundlöf
Suppleant: Ulf Billing
Vägfogde: Ulf Billing 070-947 23 20
   
   
Revisorer: Ingemar Chelin och Arne Kvarnström
   
Valberedning: Tanja Pitkänen och Håkan Wramner
   
Sammanställning av
medlemmar samt andelstal:  Johan Carlsson
   
Kontakt: Johan Carlsson jcn@kth.se