Årsmöte

Handlingar redovisas nedan

2020

kallelse-arsmote-2020.doc

5-arsplan-2020-2025.pdf

revisionsberattelse-2019.pdf

utdebitering-2020.pdf

budget-2020-vagsamfalligheten.pdf

agenda-arsstamma-hedlandets-vagsamfallighet-28-juni-2020.docx

protokoll-arsstamma-2020.pdf

 

2019

verksamhetsberattelse-2018.pdf

utdebitering-2019.pdf

revisionsberattelse-2018.pdf

budget-2019-och-utfall-2018.pdf

narvarolista-arsstamma-hedlandets-vagsamfallighet-2019.docx

5-arsplan.pdf

dagordning-arsmote-2019.doc

kallelse-arsmote-2019.doc

protokoll-arsstamma-hedlandets-vagsamfallighet-2019.pdf

2018

protokoll-arsmote-20180408.pdf

kallelse-arsmote-2018.doc 

dagordning-arsmote-20180408.doc

budget-2018.pdf

hedlandets-vagsamfalighet-5-arsplan-22018.odt

narvarolista.pdf

revisionsberattelse-2017.pdf

verksamhetsberattelse-2017.pdf

valberedningsforslag.pdf

debiteringslangd.pdf

2017

arsprotokoll-m-deb-langd-kostn-intakter-2016-budget-2017-valberedning-revisionberattelsen.pdf

bilaga-1-narvarande-arsmotet.pdf

bilaga-2-verksamhetsberattelse-2016.doc

bilaga-3-hedlandets-vagsamfalighet-5-arsplan-2017.docx

kallelse-arsmote-2017.doc

dagordning-arsmote-20170401.doc

2016

kallelse-arsmote-2016.doc

dagordning-2016-20160221.doc

verksamhetsberattelse-2015-20160228.doc

hedlandets-vagsamfalighet-5-arsplan-2016-20160320.docx

resultat-2015-och-budget-2016-160320.pdf

forslag-till-debitering-2016-andelstal-s-skogen-ga2-20160328.pdf

protokoll-arsstamma-2016-med-bilagor.pdf

2015

kallelse-arsmote-2015.doc

dagordning-2015-20150307.doc

bilaga-till-dagordning-2015-frivillig-ok-andelstal-del-1.doc

bilaga-till-dagordning-2015-frivillig-ok-andelstal.pdf

blankett-43-al_slutgiltig.pdf

verksamhetsberattelse-2014-20150214.doc

verksamhetsplan-2015.doc

resultat-2014-och-budget-2015-150413.pdf

forslag-till-debitering-2015-andelstal-s-skogen-ga2-20150418-forslag.pdf

protokoll-arsstamma-2015-underskrivet.pdf

bilaga-1-till-protokoll-arsstamma-2015.pdf

 

2014

kallelse-arsmote-2014.doc

dagordning-2014.doc

verksamhetsberattelse-2013-20140323.doc

verksamhetsplan-2014.doc

forslag-resultat-2013-och-budget-2014-20140323.pdf

forslag-till-utdebitering-2014-20140323.pdf

protokoll-arsstamma-2014-underskrivet.pdf

2013

kallelse-arsmote-2013-20130813.docx

dagordning-2013-20130813.docx

verksamhetsberattelse-for-ar-2012-20130813.docx

resultat-hvsf-2012-20130813.docx

verksamhetsplan-2013-20130813.docx

budget-enl-arsmote-2013-20130813.docx

utdebitering-2013-20130813.docx

protokoll-fran-arsmote-2013-20130813.docx

 

2012

protokoll-fran-arsmote-2012-20130813.docx

2011

protokoll-fran-arsmote-2011-20130813.docx

2010

protokoll-arsstamma-2010.doc

2009

protokoll-2009-arsstamma-ny.doc

2008

protokoll-2008.doc