Utdebitering

 

År 2013

Strängnäs s:a skogen GA:2           Summa hela utdebiteringen         172 000 kr
  Utgifter som skall belasta anslutna till:  
Sektioner 1. Hedlandavägen 4. Sjöbygget-
vägarna
5. Stenkulla-
vägen
Admin. kostn. f. hela anläggningen S:a belopp per fastighet (rad)
områden 1 2 1+2 1 1    
Utdebitering Slitage per sektion        124 512 kr      18 848 kr -1 760      16 400 kr  
Utdebitering Investering per sektion          14 000 kr        
               
Avgår Slitageavgifter Hedlandav.              
Baserat på:                      -   kr  
Nykvarn Hälby samfäll.för.   -   kr    -   kr       3 735 kr                -   kr             3 735 kr
Strägnäs s:a skogens samfäll.för.   -   kr    -   kr          623 kr                -   kr                623 kr
               
Kvar att utdebitera på medlemmar   -   kr    -   kr    134 154 kr      18 848 kr -     1 760 kr      16 400 kr         167 642 kr
               
Nykvarns Kommun              
Hällby 4:2   -   kr    -   kr       2 434 kr            -   kr            -   kr          276 kr             2 711 kr
Tomtsätra 2:10   -   kr    -   kr          141 kr            -   kr            -   kr            16 kr                157 kr
Tomtsätra 2:11   -   kr    -   kr          141 kr            -   kr            -   kr            16 kr                157 kr
Tomtsätra 2:12   -   kr    -   kr          141 kr            -   kr            -   kr            16 kr                157 kr
Tomtsätra 2:13   -   kr    -   kr          141 kr            -   kr            -   kr            16 kr                157 kr
Tomtsätra 2:14   -   kr    -   kr          141 kr            -   kr            -   kr            16 kr                157 kr
Strängnäs Kommun              
Hedlandet 1:76   -   kr    -   kr       1 244 kr            -   kr            -   kr          141 kr             1 385 kr
Södra Skogen 1:4   -   kr    -   kr          107 kr            -   kr            -   kr            12 kr                119 kr
Södra Skogen 1:9   -   kr    -   kr       3 506 kr            -   kr            -   kr          398 kr             3 903 kr
Södra Skogen 1:11   -   kr    -   kr       5 232 kr            -   kr            -   kr          594 kr             5 825 kr
Södra Skogen 1:13   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:14   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:15   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:16   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:17   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:18   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:19   -   kr    -   kr       4 467 kr       1 613 kr            -   kr          571 kr             6 651 kr
Södra Skogen 1:20   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:21   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:22   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:23   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:24   -   kr    -   kr       4 467 kr       1 613 kr            -   kr          571 kr             6 651 kr
Södra Skogen 1:25   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:26   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:27   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:28   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:29   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:30   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:31   -   kr    -   kr       4 467 kr       1 613 kr            -   kr          571 kr             6 651 kr
Södra Skogen 1:32   -   kr    -   kr       2 233 kr          807 kr            -   kr          285 kr             3 325 kr
Södra Skogen 1:33   -   kr    -   kr       5 089 kr            -   kr -1 760          609 kr             3 938 kr
Södra Skogen 1:38   -   kr    -   kr       2 544 kr            -   kr            -   kr          289 kr             2 833 kr
Södra Skogen 1:39   -   kr    -   kr       2 544 kr            -   kr            -   kr          345 kr             2 889 kr
Södra Skogen 1:40   -   kr    -   kr       2 544 kr            -   kr            -   kr          337 kr             2 881 kr
Södra Skogen 1:42   -   kr    -   kr          848 kr            -   kr            -   kr            96 kr                944 kr
Södra Skogen 1:43   -   kr    -   kr      41 815 kr          296 kr            -   kr       4 905 kr           47 016 kr
Södra Skogen 1:44   -   kr    -   kr       1 338 kr            -   kr            -   kr          152 kr             1 490 kr
Södra Skogen 1:45   -   kr    -   kr       2 544 kr            -   kr            -   kr          369 kr             2 913 kr
Södra Skogen 1:46   -   kr    -   kr            -   kr            -   kr            -   kr            -   kr                  -   kr
Södra Skogen 1:47   -   kr    -   kr       5 089 kr            -   kr            -   kr          641 kr             5 730 kr
Södra Skogen 1:62   -   kr    -   kr       1 470 kr            -   kr            -   kr          167 kr             1 637 kr
Södra Skogen 1:63   -   kr    -   kr       1 244 kr            -   kr            -   kr          141 kr             1 385 kr
Södra Skogen 1:64   -   kr    -   kr       1 244 kr            -   kr            -   kr          141 kr             1 385 kr
Södra Skogen 1:69   -   kr    -   kr       1 244 kr            -   kr            -   kr          141 kr             1 385 kr

År 2012